Assemblea virtual 2020 de l’AACIC

Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària 2020  de l’AACIC que celebrarem de forma virtual acollint-nos a la normativa de  l’estat d’alarma decretat degut a la crisi sanitària que estem vivint en el nostre país.  

Dia: divendres 29 de maig de 2020.

Hora: 19 hores.

A través de la plataforma Zoom.

Per a participar a l’Assemblea, envia un correu electrònic a secretaria@aacic.org, abans del 29 de maig a les 12 hores.

Ordre del dia

  1. Lectura de l’acta de l’assemblea 2019. Proposta d’aprovació, si és procedent.
  2. Presentació i proposta d’aprovació de la memòria d’activitats i econòmica de l’exercici del 2019.
  3. Presentació i proposta d’aprovació del projecte i pressupost de l’exercici del 2020.
  4. Acceptació dels nous socis i sòcies de l’AACIC durant l’any 2019.
  5. Aprovació, si escau, de la presentació de sol·licituds de subvenció a les convocatòries de l’any 2020 que publiquen els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, altres administracions i entitats privades, pel finançament dels serveis i projectes que desenvolupa l’entitat al llarg del mateix exercici que les convocatòries.
  6. Aprovació, si escau, dels nomenaments dels membres de la Junta Directiva per entrar a formar part del Patronat de la Fundació CorAvant, segons què preveu els estatuts de la Fundació.
  7. Proposta de canvis dels Estatuts:  incorporar poder realitzar reunions de forma virtual, poder prendre acords a través d’aquest sistema  i adequar els Estatuts a les directrius del Pla d’Igualtat.
  8. Informacions vàries i preguntes.

Data d'event

Inici: 29 maig, 2020

Lloc: