Ràdio Rubí fa ressò del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites