Jornada L’escolarització durant el procés de malaltia i hospitalització