I Jornada de Cardiopaties Congènites a l’Hospital Sant Joan de Reus

I Jornada de Cardiopaties Congènites a l’Hospital Sant Joan de Reus