Artcile Rosa Armengol – El Punt Avui – Novembre 2017