jornada 10 anys Acord Ciutadà per una Barcelona més inclusiva