L’Aida i un grup a la Jornada Humanització dels hospitals