servei d’informació i assessorament als professionals de la xarxa de CDIAPS de Barcelona sobre l’impacte i les repercussions de les cardiopaties en el desenvolupament dels infants i en les seves famílies