5a edició dels Actius de l’Acord Ciutadà

5a edició dels Actius de l’Acord Ciutadà