Maria Teresa Conesa, voluntària d’hospital

Maria Teresa Conesa, voluntària d’hospital