Nova carta de drets i deures de la ciutadania en relació a la salut i l’atenció sanitària