Drets i deures de la ciutadania en relació a la salut i a l’atenció sanitària