La recerca ens permet créixer i avançar dins el món de les cardiopaties congènites