Trobada 2021: Positiu o negatiu, tu decideixes!

Trobada 2021. Assemblea de l’Associació de Cardiopaties Congènites

Aquesta activitat s’inclou dins de la Trobada 2021: Positiu o negatiu, tu decideixes!

Dia: dijous 27 de maig de 2021.

Hora: de 19 a 20.30 hores.

Lloc: plataforma Zoom.

Inscripcions tancades

L’Assemblea anual és l’espai de participació dels socis i sòcies de l’entitat on pots col·laborar amb el bon funcionament organitzatiu, expressar les teves opinions lliurement, debatre i prendre decisions estratègiques, aprovar els comptes anuals… En definitiva, és l’espai on pots ser protagonista actiu de l’entitat.

Ordre del dia

  1. Lectura de l’acta de l’assemblea 2020. Proposta d’aprovació, si és procedent.
  2. Presentació i proposta d’aprovació de la memòria d’activitats i econòmica de l’exercici del 2020.
  3. Presentació i proposta d’aprovació del projecte i pressupost de l’exercici del 2021.
  4. Acceptació dels nous socis i sòcies de l’AACIC durant l’any 2020.
  5. Aprovació, si escau, de la presentació de sol·licituds de subvenció a les convocatòries de l’any 2021 que publiquen els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, altres administracions i entitats privades, pel finançament dels serveis i projectes que desenvolupa l’entitat al llarg del mateix exercici que les convocatòries.
  6. Presentació i aprovació del Compliance Penal i delegació de la persona responsable del seguiment
  7. Presentació i aprovació, si escau, del Codi de Bon Govern, Ètica i de la Política Anticorrupció.
  8. Informacions vàries i preguntes.

Data d'event

Inici: 27 maig, 2021

Lloc: