Una bossa amb un cor ben gran

Una bossa amb un cor ben gran