Voluntaris del taller de dibuix de la 23 Gran Festa del Cor