III caminada solidària per les cardiopaties congènites