Patrons de canvi en les famílies amb nens i nenes amb cardiopaties congènites

Recerca antropològica del Dr. Jaime Llopis Cañameras.