“Poder donar resposta i tenir la capacitat d’adaptació a la situació que ens ha tocat viure depèn de les estratègies que es tinguin tant individualment com familiarment”

A finals del 2019, a la ciutat Xina de Wuhan es van detectar diversos casos de pneumònia d’origen víric, el causant era el coronavirus SARS-CoV-2.