Investigar, una forma de donar resposta de manera propera a la població

La Dra. Verónica Violant parla de l’Estudi multidisciplinari per a la millora de la qualitat de vida en la infància amb cardiopaties congènites.