Relacions familiars durant la crisi per alerta sanitària

A finals del 2019, a la ciutat Xina de Wuhan es van detectar diversos casos de pneumònia d’origen víric, el causant era el coronavirus SARS-CoV-2. Aquest brot es va anar estenent i, de forma molt progressiva, es va convertir en una pandèmia global (OMS, 2020).