Impacte de la crisi per alerta sanitària en persones amb problemes de cor en la infància

Al desembre de 2019, es descobreix un nou virus que produeix una síndrome respiratòria greu en pacients que presenten símptomes de pneumònia a la ciutat de Wuhan (Xina).