Estudi multidisciplinari per a la millora de la qualitat de vida de la infància amb cardiopatia congènita

L’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) va detectar que els infants i joves amb cardiopatia congènita presenten més dificultats d’aprenentatge i de desenvolupament que la resta d’infants.