Què li passa al teu germà?

Què li oassa al teu germà?