Llibre «Els dies de Sheeran, Mayer i McLean»

“És un llibre que a mi m’hauria agradat llegir entre l’adolescència i els vint-i-cinc anys perquè m’hauria acompanyat el fet de veure-m’hi reflectit.” (Jordi, autor del llibre)