Il·lustracions digitals per personalitzar els teus regals

Creades per la Lourdes Ferreras, amiga, col·laboradora i dona amb cardiopatia congènita.