Il·lustració digital Rosa Cor amb frase

Il·lustració digital Rosa Cor amb frase