Guia Infancia con cardiopatía congénita

Una guia dirigida a tots els professionals de l’educació que tenen alumnat amb cardiopatia per tal de donar a conèixer aquesta patologia i les seves repercussions, així com oferir recursos pedagògics que ajudin a millorar l’atenció de les seves necessitats educatives específiques.