Registre i Estatuts

de l’Associació i la Fundació de Cardiopaties Congènites

Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC)

NIF AACIC: G60605318

Registre i número: Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 9/11/1994 amb el número 15970.

Altres registres:

 • Generalitat de Catalunya, Institut Català del Voluntariat, 10/01/2002, amb el núm. 1300.
 • Departament de Benestar i Família, Registre de Serveis de Suport, 02/05/2002, amb el núm. S05159.
 • Secció d’entitat privada d’iniciativa social, núm. E03490.
 • Federació Catalana de Voluntariat Social, 04/02/2004, amb el núm. F303.
 • Ajuntament de Tarragona, 01/08/2005, amb el núm. 635.
 • Ajuntament de Reus, Regidoria de Participació, 29/08/2008, amb el núm. 388.
 • Ajuntament de Lleida, Registre Municipal d’Associacions i Reglament Municipal de Participació Ciutadana, 17/12/2010, amb el núm. 674.
 • Ajuntament de Girona, Registre Municipal d’Entitats, 19/05/2011, amb el núm. EH3169.
 • Ajuntament de Terrassa, Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, 10/02/2012, amb núm. 1017.
 • Ajuntament de Sabadell, Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, 06/03/2012, amb núm. 987.
 • Ajuntament de Badalona, 16/03/2012, amb núm. 736.
 • Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Registre Municipal d’Entitats, 27/06/2018, amb núm. 274
 • Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Registre Municipal d’Entitats, 22/07/2019, amb núm. 537.

Estatuts de l’Associació de Cardiopaties Congènites

Fundació CorAvant

NIF CorAvant: G64925571

Registre i número: Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 2/2/2009 amb el número de registre de Fundacions 2546.

Estatuts de la Fundació CorAvant