Memòries d’activitats i econòmiques

A Catalunya hi ha més de 40.000 persones que viuen amb una cardiopatia des de la infància.

Fa més de 25 anys que oferim resposta a les necessitats socials de les persones que viuen amb una cardiopatia des que eren petites, a les seves famílies i als professionals de la xarxa amb els quals es relacionen, tot afavorint el coneixement d’aquesta patologia a la societat i realitzant i potenciant la recerca.

Memòria d’activitats i econòmica 2020 de l’AACIC

Consulta la memòria de l’AACIC de l’any 2020

Els Ingressos de l’AACIC

Total ingressos: 275.848 € (31/12/2020)

Ingressos AACIC 2020

Les despeses de l’AACIC

Total despesa: 295.453 € (31/12/2020)

Despeses AACIC 2020

Fundació CorAvant

La Fundació CorAvant treballa conjuntament amb l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) per atendre a nivell psicosocial les necessitats de les persones que tenen una cardiopatia congènita o adquirida en l’edat pediàtrica.

Consulta les dades quantitatives i econòmiques de la Fundació CorAvant a la seva web