Garantia de qualitat

La nostra visió és constituir-nos com a referents a nivell nacional i internacional de les cardiopaties congènites, utilitzant la nostra capacitat per traccionar sobre la societat i els estaments públics i privats. Donem suport, defensem i responem sobre els interessos de les persones amb cardiopatia congènita, que es situen en el centre de totes les activitats i reben els nostres serveis en un marc d’excel·lència, innovació i millora contínua.

Documents i informacions mèdiques

Tots els documents i les informacions mèdiques estan validats pels membres del Comitè Científic de l’AACIC, compost per metges dels hospitals de referència en cardiopaties congènites.

Codi Ètic de les Associacions de Barcelona

Formem part del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona des del maig de 2016. Aquest Codi és un instrument d’assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per a que les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d’un marge de valors cívics hi estiguin reflectides. A la vegada que pretén ser una eina de referència que posi en valor la forma jurídica d’associació.

Acreditacions de Transparència

TransparEnt és una eina adreçada a entitats sense ànim de lucre que permet fer un autodiagnòstic de la transparència i obtenir una autoacreditació del nivell d’èxit assolit.

Bones pràctiques en relació a la reforma horària

El Departament d’Afers Socials, Treball i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha impulsat un projecte per a recollir les principals bones pràctiques en relació a l’organització horària i a la gestió del temps a les entitats i associacions.

Respecte del temps de les persones treballadores, videoconferència, teletreball, dies lliures, jornada laboral de 7 hores, accions de sensibilització, segell de qualitat i treball per objectius són les bones pràctiques de l’AACIC que es reflecteixen a l’APP de reforma horària reformahoraria.info