Dades quantitatives i econòmiques

A Catalunya hi ha més de 40.000 persones que viuen amb una cardiopatia des de la infància. L’AACIC fa més de 25 anys que oferim resposta a les necessitats socials de les persones que viuen amb una cardiopatia des que eren petites, a les seves famílies i als professionals de la xarxa amb els quals es relacionen, tot afavorint el coneixement d’aquesta patologia a la societat i potenciant la recerca no clínica en les institucions.

Memòria d’activitats i econòmica 2019 de l’AACIC

L’any 2019 hem atès a 6.000 persones: 62% dones i 38% homes.

913 socis i sòcies són el motor.

484 voluntàries i voluntaris han col·laborat en la tasca de l’entitat.

Consulta o descarrega’t la memòria de l’AACIC de l’any 2019

Serveis i projectes d’atenció psicosocial a persones que viuen amb una cardiopatia des de la infància

 • 101 persones ateses per l’equip de psicòlogues, que corresponen un total de 308 accions d’informació, assessorament i suport psicosocial.
 • 26 proves d’esforç, a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
 • 18 joves i adults han participat en els espais de trobada virtuals mensuals i 19 infants han participat regularment a les activitats terapèutiques i de gestió emocional als espais de trobada de Girona i Reus.
 • 76 infants i adolescents han participat Aventures.Cor, les colònies terapèutiques i inclusives de Nadal, Setmana Santa i Estiu.
 • 3.865 infants i adolescents ingressats s’han beneficiat del projecte Fem més agradables les estades a l’hospital.

Serveis i projectes d’atenció psicosocial a famílies amb fills/es amb cardiopatia congènita o diagnosticada a la infància o adolescència

 • 351 famílies ateses per les psicòlogues de l’AACIC, que representen un total de 855 accions d’informació, assessorament i suport psicosocial.
 • 63 participants en els espais d’intercanvi, presencials i virtuals. Les psicòlogues de l’entitat dirigeixen sessions per afavorir l’intercanvi d’experiències entre iguals i acompanyar en la gestió emocional.
 • 86 persones van participar en la Trobada anual de l’AACIC.
 • Et mirem, atenció psicosocial durant l’embaràs i el naixement: 129 embarassades ateses en 363 accions de suport psicosocial en l’etapa prenatal + 56 famílies ateses en l’etapa postnatal a les UCI neonatals, en 168 intervencions.
 • A Cor Obert, atenció psicosocial i acompanyament a l’hospital: 591 persones ateses en 1.132 accions de suport psicosocial. 

Servei d’assessorament, atenció i formació als professionals

Tenim un contracte amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a poder informar i assessorar els i les professionals de l’àmbit de l’educació sobre les temàtiques relacionades amb les patologies i les seves repercussions.

 • Hem atès 648 professionals en un total de 882 intervencions.
 • 107 alumnes s’han beneficiat de la nostra intervenció als centres educatius.
 • S’ha treballat amb 550 professionals del món educatiu, tots relacionats amb alumnes amb cardiopatia congènita que necessiten algun tipus de suport i/o orientació per assolir els objectius pedagògics.
 • 385 professionals han rebut la formació general sobre les repercussions de les cardiopaties dins el context escolar.
 • 98 professionals d’altres especialitats han estat atesos amb relació a 71 adults i 27 infants amb cardiopatia.

Recerca

 • L’equip de recerca de l’AACIC treballa des de 2015 en el projecte d’investigació sobre l’impacte del diagnòstic en l’entorn familiar: “Impacte de les relacions familiars a partir del diagnòstic de cardiopatia congènita i la seva influència en el desenvolupament de l’infant”.
 • Durant l’any 2019, també hem seguit donant suport a la recerca “Desarrollo de Métodos de Detección de Neurodesarrollo Anómalo y Alteración Relación Niño-Familia-Sociedad en las cardiopatías congénitas”.

Cors Valents, projecte de suport a refugiats i refugiades

 • Suport a infants amb cardiopatia als camps de refugiats del Sàhara Occidental amb la Unitat de Cardiologia Pediàtrica de l’Hospital Infantil Vall d’Hebron.

Sensibilització, participació i captació de fons

 • 60 actes amb un impacte social de 389.700 persones i un impacte econòmic de 126.785 €.

Visibilitat

 • Web www.aacic.org: 72.596 visites de 59.426 persones.
 • Facebook: 2.527 seguidors/es (el 74% són dones).
 • Twitter: 870 seguidors/es (54% dones i el 46% homes).
 • Instagram: 879 seguidors/es (el 76% són dones). Ha tingut un creixement del 375,14% en els últims 5 anys.
 • Newsletter mensual: 1.370 subscriptors/es.
 • Revista 24: Infància amb cardiopatia. 1.555 unitats impreses.
 • 120 aparicions en mitjans de comunicació en línia i paper.

Els números del 2019

Ingressos: 422.106,10 €

AACIC_ingressos2019

Un 70% de les subvencions presentades van ser resoltes positivament.

 • S’han tramitat 37 sol·licituds de subvencions a diferents administracions públiques i a entitats privades que tenen convocatòria de subvencions.
 • D’aquestes sol·licituds, 26 van ser aprovades i 11 van ser denegades.

Despeses: 421.514,73 €

AACIC_despeses2019

A data d’avui, l’AACIC està al corrent de pagament dels impostos obligatoris.

Pressupost 2020 de l’AACIC

Consulta les Memòries anuals de l’AACIC CorAvant

Fundació CorAvant

La Fundació CorAvant treballa conjuntament amb l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) per atendre a nivell psicosocial les necessitats de les persones que tenen problemes de cor congènits o adquirits en l’edat pediàtrica.

Durant el 2019, des de la Fundació:

 • Hem acompanyat i donat suport psicosocial a joves i adults amb problemes de cor i a les seves famílies, en les situacions que els amoïnen i preocupen per poder desenvolupar el seu projecte de vida.
 • Hem format part del projecte Aventures.Cor, les colònies terapèutiques i inclusives de Nadal, Setmana Santa i Estiu, adreçades a infants i adolescents.
 • Hem fomentat i realitzat projectes de recerca.
 • Hem impulsat el projecte Cors Valents de suport als infants amb cardiopatia congènita en situació de refugiats.
 • Hem creat el projecte Cos i Ment, taller destinat a joves i adults amb cardiopatia.
 • Hem sumat esforços amb l’AACIC en les campanyes de sensibilització per promoure la visibilitat de les persones amb aquestes patologies.
 • Hem elaborat el Pla estratègic per als propers cinc anys.

Totes aquestes accions s’han pogut dur a terme gràcies a la prestació de serveis per part de l’Associació de Cardiopaties, AACIC, a través del conveni de col·laboració i a la contractació de professionals autònoms. Compartim equip professional, missió i compromís.

Consulta les dades quantitatives i econòmiques de la Fundació CorAvant a la seva web