COL·LABORADORS TORNEIG DE FUTBOL 7 SARRIA DE TER EN SUPORT ALS INFANTS I JOVES AMB CARDIOPATIA CONGÈNITA