I Jornada de cardiopaties congènites a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Una jornada per aprofundir en els coneixements sobre els diferents aspectes de les cardiopaties congènites més prevalents: matí científic dirigit a personal mèdic i infermeria; i tarda divulgativa dirigida a la població general, personal mèdic i infermeria.