Conferència tertúlia Viure i conviure amb una cardiopatia congènita a l’edat adulta

Conferència tertúlia Viure i conviure amb una cardiopatia congènita a l'edat adulta