Projecte Et mirem, infants amb cardiopatia congènita

Aquest projecte ofereix una atenció global centrada en l’infant que té cardiopatia congènita i les repercussions  no mèdiques que poden afectar en el seu desenvolupament, des del moment del diagnòstic, naixement i desenvolupament fins als 4 anys. Es porta a terme en les diferents unitats de l’Hospital Infantil i Hospital de la Dona Vall d’Hebron i de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Les psicòlogues de l’AACIC mantenen el contacte amb els pares i mares durant l’etapa de gestació del  fill o la filla amb cardiopatia congènita en les unitats de ginecologia.  També fan el seguiment en el moment del naixement i tot el procés de tractament de la patologia i alta a casa. Es porta a terme el contacte i la derivació amb els neonatòlegs, cardiòlegs, pediatres i infermeria de les diferents unitats de l’hospital, UCIs… Es coordinen i treballen conjuntament amb els equips de professionals dels CDIAPs, (fisioterapeutes, psicòlegs, TS, neuropediatres). La pedagoga, juntament amb una de les psicòlogues, realitza les valoracions de desenvolupament dels infants i nounats abans i després de les intervencions quirúrgiques i al llarg dels 4 primers anys de vida.

Objectius

L’objectiu general del Projecte Et mirem, infants amb cardiopatia congènita és contribuir a l’augment de la qualitat de vida, promoció de la salut dels infants amb cardiopatia congènita i minimitzar l’impacte de la morbiditat en aquesta població infantil.

  • Treballar amb les mares embarassades de nadons amb cardiopatia congènita i amb els pares per tal de enfortir la connexió i vincle amb el futur nadó amb cardiopatia congènita.
  • Capacitar i apoderar a la futura família per afrontar les difícils situacions que han de viure davant el naixement, diagnòstic de la patologia i tractament quirúrgic durant els primers anys de vida del fill o filla amb cardiopatia congènita.
  • Establir protocols d’indicadors de risc i signes d’alerta per la detecció dels diferents àmbits de morbiditat de forma consensuada entre tots els professionals implicats, tant de l’àmbit mèdic com no mèdic, i en la mirada centrada en l’infant amb cardiopatia congènita.
  • Establir  processos de treball dels diferents recursos i professionals del sistema actual de serveis d’atenció integral a l’infant i la seva família.
  • Treballar de forma global i integral amb tot el sistema de relació de l’infant per tal que totes les actuacions vagin encaminades als mateixos objectius per minimitzar, i en molts casos disminuir, els efectes de les repercussions de les cardiopaties congènites en diferents àmbits de desenvolupament.
  • Concentrar experiències  dels diferents professionals implicats per tal d’augmentar el grau de coneixement sobre les repercussions de les cardiopaties congènites des d’una perspectiva global i centrada en l’infant.