Projecte Cardiopaties congènites, activitat física i adaptació al medi

Aquest Projecte sorgeix de la necessitat detectada per poder garantir a les persones amb cardiopatia congènita la possibilitat de fer qualsevol activitat física, tan a nivell escolar, com lúdic i esportiu.

Quan un nen o una nena amb cardiopatia congènita comença a anar a escola, els mestres tenen molta por que durant les activitats del dia a dia li pugui passar alguna cosa i aquesta por augmenta a la classe d’educació física.

Amb aquest Projecte, des de l’AACIC CorAvant realitzem unes proves funcionals i d’esforç per tal de conèixer els potencials físics dels  infants, adolescents, joves i adults  amb cardiopatia congènita. Així podem conèixer de forma objectiva fins on pot arribar la seva activitat  física i motriu habitual i podem adaptar l’activitat a les condicions individuals i a l’activitat concreta que realitzi.

El projecte Cardiopaties congènites, activitat física i adaptació al medi també preveu realitzar la rehabilitació cardíaca post-quirúrgica i un programa d’entrenament físic per donar suport al procés de recuperació a la vida quotidiana de les persones amb cardiopatia congènita que han passat per una o varies intervencions quirúrgiques.

Aquest Projecte ha estat elaborat per professionals  experts, metges, psicopedagogs, assistents socials, docents de les Universitats, i professionals que són col·laboradors i membres del comitè científic de l’entitat.