Projecte A Cor Obert

L’objectiu de A Cor Obert és oferir suport psicosocial a les famílies dels infants i joves amb cardiopatia congènita en els diferents moments del diagnòstic i els moments abans i després de la intervenció quirúrgica.

“Quan estàs a l’hospital et sents desorientada, et sents sola, angoixada… i va molt bé trobar-te amb algú que t’entén i t’ajuda a sortir de l’espiral” (Carme, mare de la Laia).

Quan uns pares reben la notícia que el seu fill o filla pateix una malaltia greu, tota la família en general i cada un dels membres que la composen en particular, es veuen afectats d’una manera important. És un moment de crisi inevitable, un moment en què tots han d’afrontar una nova situació.

És per aquest motiu que la intervenció del psicòleg en l’entorn hospitalari és tant important. Aquesta va dirigida a poder informar i assessorar sobre les repercussions de les cardiopaties congènites des de la vessant no clínica i en la vida quotidiana i oferir suport psicosocial i acompanyament.

L’objectiu de A Cor Obert és oferir suport psicosocial a les famílies dels infants i joves amb cardiopatia congènita en els diferents moments del diagnòstic i els moments abans i després de la intervenció quirúrgica. Aquest projecte es duu a terme a 5 hospitals de Catalunya referents de les cardiopaties congènites: Hospital Vall d’ Hebron, Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Sant Joan de Reus, Hospital Arnau de Vilanova i Hospital Josep Trueta de Girona.