Un equip compromès amb els infants i joves amb cardiopatia congènita

La nova etapa de refundació del Tarragona Futbol Club està estretament lligada amb la seva vocació social.