Conferència FAQs en cardiopaties congènites amb la doctora Laura Dos