Editorial

Cardiopatia congènita i certificat de discapacitat

Des de l’AACIC CorAvant realitzem estudis individualitzats i elaborem informes psicosocials en els què es complementa la informació mèdica en relació a l’activitat diària i de desenvolupament

El certificat de discapacitat és un document acreditatiu de la condició de discapacitat que, per Llei, expedeix la Generalitat de Catalunya a través de les valoracions del grau d’alteració en el desenvolupament de la vida quotidiana arrel de les repercussions d’una patologia.
En cada territori hi ha l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) i el Centre d’Atenció a les persones amb Discapacitat (CAD), ambdós de la Generalitat de Catalunya, on podeu dirigir la sol·licitud de reconeixement.
Actualment, la cardiopatia congènita es considera una discapacitat orgànica i amb els informes mèdics sovint no hi ha suficient informació per valorar aquest tipus de repercussions. Des de l’AACIC CorAvant realitzem estudis individualitzats i elaborem informes psicosocials en els què es complementa la informació mèdica en relació a l’activitat diària i de desenvolupament.

Alguns dels avantatges que podeu aconseguir amb l’obtenció del certificat de discapacitat a partir del 33% són:

  • Desgravació en impostos de béns i propietats.
  • Accés a les places a l’escola ordinària destinades als alumnes amb certificat de disminució.
  • Accés a llocs de treball adaptats i reservats per a treballadors amb el certificat de discapacitat.