Formació i Recerca

V Congrés del Tercer Sector Social

Treballem per uns valors comuns amb transparència i responsabilitat.

Al 2016, es va celebrar a Barcelona el V Congrés del Tercer Sector Social, un congrés que sota el lema “Créixer Socialment” posava en dubte el model social sobre el qual ens movíem i assentava les bases d’un nou model fonamentat en valors com l’equitat, la sostenibilitat i la solidaritat. Després de quatre dies de reflexió i debat i d’escoltar centenars d’experiències que confirmaven que un nou model social no només era possible si no que ja començava a ser realitat es va redactar un manifest amb el compromís col·lectiu de treballar pel creixement social de Catalunya:

Som aquí per a recordar, un cop més, que les entitats del Tercer Sector som generadores d’uns valors que avui es manifesten més imprescindibles que mai. La finalitat de les nostres entitats és fomentar la cohesió i la integració social per atenuar el risc d’exclusió social dels col·lectius més vulnerables, com són, entre d’altres: les per sones en situació de pobresa, la infància, la gent gran, les persones amb discapacitat, les persones aturades, les que pateixen problemes de salut mental o drogodependència.

Som aquí per a denunciar que alguns drets socials bàsics no gaudeixen fins avui de la mateixa efectivitat, ni grau de protecció, ni garantia legal que la resta de drets fonamentals (exemples punyents d’això els trobem i els vivim en les situacions creixents de pobresa com l’habitacional i l’energètica, però també en la vulneració d’altres drets socials bàsics com el treball, l’alimentació, l’atenció social o la manca de garantia d’uns ingressos mínims). Denunciem també la suspensió per part del Tribunal Constitucional d’alguns dels avenços legals que havíem aconseguit en aquests àmbits, i fem una crida a seguir donant passos per enfortir-los legalment i políticament. Amb uns drets socials més reconeguts, la situació social actual a Catalunya seria avui molt diferent. Si no defensem i enfortim aquests drets la nostra societat esdevindrà més feble.

Som aquí per a dir que prestem i volem seguir prestant uns serveis que són i seran essencials per a la vida de moltes persones. Uns serveis que hem de seguir millorant per mitjà d’una visió integral, social i sanitària, i també per mitjà d’una perspectiva cada vegada més preventiva i comunitària, perquè les situacions personals a atendre són cada cop més multidimensionals i complexes. Volem avançar cap a un model d’atenció que posi la persona al centre, i que garanteixi la seva dignitat i els seus drets d’elecció i d’arrelament en relació als serveis que necessita.

Som aquí per a posar en relleu la nostra vocació i el nostre coneixement i expertesa en l’atenció a les persones. Per recordar que treballem sense cap afany de lucre, des del territori, des de la proximitat, i des del respecte cap als nostres treballadors, voluntaris, col·laboradors i persones ateses. Per això reivindiquem que el criteri bàsic de la contractació pública de serveis a les persones no ha de ser el preu. I expressem la nostra satisfacció pels passos fets per la Generalitat per transposar les directives europees que permeten avui tractar aquest tipus de serveis fora de les regles del mercat.

Som aquí per ajudar a superar la falsa dicotomia entre allò públic i allò privat. Les societats més avançades a nivell europeu compten i necessiten d’un sector no lucratiu que acompanyi a l’administració pública. Un sector de base associativa, plural i compromès amb el benestar de les persones. Per això des del Tercer Sector seguim estenent la mà a una col·laboració estreta amb l’administració pública i a seguir treballant per un suport mutu que tingui per objectiu enfortir el pacte social. Un pacte que ens ha de permetre tenir les eines necessàries per seguir dedicant esforços a prevenir o pal·liar les situacions que provoquen pobresa, desigualtat, exclusió o discriminació.

Som aquí per a manifestar la nostra voluntat per seguir impulsant el compromís associatiu, el voluntariat i la participació ciutadana. L’acció de les entitats socials va més enllà de la prestació de serveis; és un instrument per fomentar valors cívics i comunitaris, facilitar la participació, la confiança mútua, la capacitat d’establir consensos, la tolerància amb els altres, la solidaritat i un llarg etcètera de valors que consoliden, dia rere dia, el sentiment de pertinença i compromís amb una societat. Aquests darrers anys vivim l’emergència de debats ciutadans entorn de processos constituents que cerquen nous acords sobre el nostre marc general de convivència, cohesió i pau social. Es tracta de debats que fa moltes dècades que no es produïen i que tenen relació amb la necessitat de repensar i reorientar el model socioeconòmic vigent.

Som aquí, en definitiva, per reclamar que les polítiques socials se situïn al centre de tots els programes i projectes polítics, i la reducció de les desigualtats esdevingui l’objectiu primor dial dels pressupostos públics i de les polítiques redistributives de la riquesa. I per dir que nosaltres, el Tercer Sector Social, hi contribuirem des del nostre compromís de seguir treballant per millorar les condicions de benestar i dignitat de totes les persones, de seguir creixent socialment.

(Fragment del Manifest Final del V Congrés del Tercer Sector Social, Barcelona, 16 de juny de 2016).