Formació i Recerca

Tot per la infància

Jornada del Pacte per la Infància promogut pel Departament de Benestar Social i família de la Generalitat de Catalunya

A la Casa del Mar de Barcelona es va celebrar la Jornada del Pacte per la Infància promogut pel Departament de Benestar Social i família de la Generalitat de Catalunya. La proposta d’aquest pacte duu implícita la necessitat d’un compromís de tota la societat de fer passes endavant en favor de la infància. Cal, doncs, un gran acord en el qual participin tots els agents socials, civils, institucionals i polítics per treballar conjuntament en la seva elaboració a partir de l’experiència i del treball realitzat fins ara i d’un diagnòstic de la situació acurat i consensuat per tal de poder planificar, implementar i avaluar les diferents iniciatives. El Pacte per a la Infància a Catalunya ha d’estar orientat a impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels nens i les nenes, que permetin prioritzar les polítiques adreçades a aquests petits ciutadans i ciutadanes i facilitin nous espais per a la construcció del seu futur. Ha de significar un salt qualitatiu en les polítiques d’infància, un projecte ambiciós que no només ha de donar eines per a protegir i atendre a aquest col·lectiu en situació de risc o desemparament sinó també, ha d’incloure mesures de prevenció, fomentar la participació i promocionar els drets, deures i oportunitats dels infants i adolescents. L’AACIC Coravant també va ser-hi present.