Formació i Recerca

Òrgans municipals de la Discapacitat, una manera de fer-nos sentir

Tenir veu dins aquests consells ens permet anar creant un espai pel reconeixement de les persones que tenen una discapacitat orgànica, tan poc presents en el sistema

El Consell Municipal de la Discapacitat és un òrgan de participació ciutadana, de consulta i d’assessorament per a la promoció d’accions destinades a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat en l’àmbit públic municipal. El Consell Municipal de la Discapacitat el presideix el regidor o la regidora de l’Àrea de Benestar i l’integren un representant de cada grup polític municipal, representants d’ entitats de la ciutat que desenvolupen activitats vinculades amb les persones que tenen una discapacitat. L’AACIC Coravant ha participat, durant anys en diferents Consells Municipals i des de fa sis mesos que varem entrar a formar part del Consell Municipal de la Discapacitat de la ciutat de Reus. Tenir veu dins aquests consells ens permet anar creant un espai pel reconeixement de les persones que tenen una discapacitat orgànica, tan poc presents en el sistema. Al Consell municipal de Reus l’Àngels Estévez, la Houria Kabbou Aannouz i la Cristina Casas Rovira, de la delegació de l’AACIC a Tarragona, seran les representants i el lligam amb l’AACIC Coravant.