Formació i Recerca

La psicòloga canadenca Adrianne Kovacs va ser a Barcelona per participar en el IV Curs de Cardiopaties Congènites de l’Adult que organitza l’Hospital de la Vall d’Hebron

Va destacar la importància de fer un seguiment biopsicosocial de les persones adultes amb cardiopatia congènita

L’octubre del 2010, la psicòloga canadenca Adrianne Kovacs va ser a Barcelona per participar en el IV Curs de Cardiopaties Congènites de l’Adult que organitza l’Hospital Vall d’Hebron. Va destacar la importància de fer un seguiment biopsicosocial de les persones adultes amb cardiopatia congènita per valorar les repercussions i els riscos d’un possible empitjorament de la patologia i dels canvis que es poden produir en l’estil de vida.