Formació i Recerca

Des del mes de maig de 2016 formem part del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona

“Un codi ètic és una guia dels valors que volem que ens caracteritzin i entenem que són les bases de la societat que desitgem: Per això aquests valors van més enllà de les consideracions legals.” (Ramon Torra – Codi Ètic de les Associacions de Barcelona).

Des del maig de 2016, l’AACIC forma part del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona. Aquest codi es va aprovar el mes de juny de 2001 en el marc del 1r Congrés de les Associacions i el 30 d’abril de 2011 se’n va fer una revisió i actualització en el marc del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona. Amb l’aplicació del Codi Ètic es pretén afavorir el desenvolupament de les associacions mitjançant una eina que assessori i ajudi a defensar la nostra singularitat.

Decàleg del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona

  1. Les associacions persegueixen finalitats generals, adreçades a una pluralitat de persones.
  2. Absència total d’ànim de lucre. Les associacions apleguen l’esforç de les persones que d’una manera voluntària i altruista volen participar en la consecució de les finalitats associatives sense cap tipus d’ànim lucratiu.
  3.  Foment de la participació interna. Les associacions entenen que la base principal de la seva força rau en les persones que formen part de l’associació i en les que hi col·laboren.
  4.  La confiança, base de la relació entre els membres de l’associació i del funcionament democràtic. Les relacions entre les persones associades és una relació de confiança, de convenciment d’estar junts en un projecte comú i es fonamenta en la bona fe i el respecte a tothom. Les bases del funcionament democràtic són la igualtat, la llibertat d’expressió i la sobirania de decisió.
  5.  Transparència econòmica.
  6. Gestió respectuosa dels recursos humans: persones associades i voluntàries que col·laboren en l’elaboració de les activitats i en el compliment de les seves finalitats.
  7.  Sostenibilitat. Es considera sostenible una associació que amb els recursos propis i els que és capaç de mobilitzar, pot dur a terme les activitats que li permetin aconseguir les seves finalitats.
  8.  Congruència de les activitats i de les informacions. Si hi ha persones beneficiàries de les activitats de l’associació, cal definir clarament quines poden ser. Les associacions són conscients del seu paper d’agitadors socials i d’emissors d’opinió i, per això, tindran una cura especial en les seves informacions i en les seves actuacions.
  9.  Relacions solidàries amb altres associacions. El respecte a l’autonomia de cada associació i a la llibertat d’escollir el seu camí és un element indispensable quan es planteja la relació entre associacions.
  10.  Relacions autònomes amb les administracions públiques. Les associacions tenen una funció i utilitat social i poden coincidir, o no, amb les administracions públiques en la consecució del bé comú, però l’autonomia associativa i la presa de decisions d’una manera lliure i sobirana són dos drets inalienables als quals no es pot renunciar.