Tot per la infància

A la Casa del Mar de Barcelona es va celebrar la Jornada del Pacte per la Infància promogut pel Departament de Benestar Social i família de la Generalitat de Catalunya. La proposta d’aquest pacte duu implícita la necessitat d’un compromís de tota la societat de fer passes endavant en favor de la infància. Cal, doncs, un gran acord en el qual participin tots els agents socials, civils, institucionals i polítics per treballar conjuntament en la seva elaboració a partir de l’experiència i del treball realitzat fins ara i d’un diagnòstic de la situació acurat i consensuat per tal de poder planificar, implementar i avaluar les diferents iniciatives. El Pacte per a la Infància a Catalunya ha d’estar orientat a impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels nens i les nenes, que permetin prioritzar les polítiques adreçades a aquests petits ciutadans i ciutadanes i facilitin nous espais per a la construcció del seu futur. Ha de significar un salt qualitatiu en les polítiques d’infància, un projecte ambiciós que no només ha de donar eines per a protegir i atendre a aquest col·lectiu en situació de risc o desemparament sinó també, ha d’incloure mesures de prevenció, fomentar la participació i promocionar els drets, deures i oportunitats dels infants i adolescents. L’AACIC Coravant també va ser-hi present.


Òrgans municipals de la Discapacitat, una manera de fer-nos sentir

El Consell Municipal de la Discapacitat és un òrgan de participació ciutadana, de consulta i d’assessorament per a la promoció d’accions destinades a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat en l’àmbit públic municipal. El Consell Municipal de la Discapacitat el presideix el regidor o la regidora de l’Àrea de Benestar i l’integren un representant de cada grup polític municipal, representants d’ entitats de la ciutat que desenvolupen activitats vinculades amb les persones que tenen una discapacitat. L’AACIC Coravant ha participat, durant anys en diferents Consells Municipals i des de fa sis mesos que varem entrar a formar part del Consell Municipal de la Discapacitat de la ciutat de Reus. Tenir veu dins aquests consells ens permet anar creant un espai pel reconeixement de les persones que tenen una discapacitat orgànica, tan poc presents en el sistema. Al Consell municipal de Reus l’Àngels Estévez, la Houria Kabbou Aannouz i la Cristina Casas Rovira, de la delegació de l’AACIC a Tarragona, seran les representants i el lligam amb l’AACIC Coravant.


Reunió dels voluntaris europeus

A Barcelona es va celebrar el II Congrés Europeu de Voluntariat. Durant les jornades, que varen aplegar nombroses persones d’arreu, vàrem poder gaudir de ponències sobre el present i el futur del voluntariat a Europa. La Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS) va aprofitar el congrés per organitzar el primer Marketplace de Catalunya. L’objectiu era promoure el contacte entre el món empresarial i el món del voluntariat per crear una xarxa de contactes que permeti impulsar projectes de col·laboració nous. L’AACIC va assistir al congrés i, durant el Marketplace, vàrem poder fer contactes profitosos amb altres entitats i empreses.