Pla anual d’activitats

“Ser conscients, mesurar i vigilar la inversió de temps en fer una tasca a raó de l’impacte que tingui, posant en joc els recursos, procediments i economia de l’entitat. Amb els mateixos recursos o racionalitzant-los fer més i millor” és el lema del 2018.

L’any 2017, tal com expressem i comentem a la introducció de la memòria 2017 ha estat un any on s’han fet moltes activitats i hem valorat que, en la gran majoria, s’han aconseguit els objectius plantejats.

El 2017 ha estat un any molt controvertit en l’àmbit econòmic, sobretot per:

 • L’anul·lació de la Festa del Cor a Port Aventura per part de la Fundació Port Aventura.
 • La disminució de les quantitats econòmiques de les subvencions bianuals per part de la Generalitat (s’havien fet reunions amb tots els departaments implicats per explicar les novetats i augments de beneficiaris i en l’àmbit tècnic van manifestar que es podria defensar l’augment de les quantitats econòmiques per aproximar-les a les quantitats que teníem abans del 2011).
 • Denegació d’una subvenció que, des de feia més de 10 anys ens aprovava una entitat privada.
 • Manca de resolució d’una subvenció directa per un projecte nou que es va sol·licitar al Departament de Salut i que, pels motius polítics actuals a Catalunya, resta per resoldre per part del Ministerio de Sanidad.

Durant l’exercici, es va intentar iniciar el treball de l’actualització del Pla estratègic que estava prorrogat fins al 2017, però ens van denegar la petició de suport per part d’ESADE.

En definitiva, el 2017 va estar un any que es van haver de superar moltes adversitats que afectaven el funcionament i estructura de l’entitat. Tot i això, s’ha valorat que, s’ha defensat el bon funcionament de l’entitat i garantit les estructures bàsiques i fonamentals de l’AACIC

L’any 2018 ens volem centrar en:

 • Consolidar i augmentar la qualitat  dels projectes i serveis que estem  duent a terme des de fa anys.
 • Fer la revisió i actualització del Pla estratègic general de l’AACIC. Comptem amb el suport de la Universitat Abad Oliba, Departament de Cooperació i Tercer Sector.
 • Crear nous projectes que donen resposta a situacions molt especifiques que s’han detectat com a problemàtiques i que ens veiem en forces per poder iniciar. Per exemple, s’ha començat a treballar presencialment a l’Hospital Clínic, unitat de cardiologia congènita de l’adult, un cop al mes per fer l’atenció psicosocial, entre d’altres.
 • Recta final de la implementació del nou sistema de recollida i anàlisis de les dades. Nova base de dades.
 • Actualitzar el tractament de la protecció de dades segons la nova legislació.
 • Tramitar i gestionar la Utilitat pública de l’AACIC.
 • I d’altres accions que estan contemplades dins els objectius generals de l’entitat.

El lema del 2018 de cara a la gestió, execució i administració de l’entitat és:

Ser conscients, mesurar i vigilar la inversió de temps en fer una tasca a raó de l’impacte que tingui, posant en joc els recursos, procediments i economia de l’entitat. Amb els mateixos recursos o racionalitzant-los fer més i millor.

Barcelona, febrer 2018