Història

L’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) va ser la primera associació de cardiopaties congènites creada a l’estat espanyol.

1994

Neix l’AACIC a l’Hotel d’Entitats de Sant Feliu de Llobregat.

1r Espai de pares i mares a Barcelona.

Atenció psicosocial als hospitals Sant Joan de Déu i Vall d’Hebron.

1r Butlletí de l’AACIC.

1995

1a Gran Festa del Cor a Centelles.

Inici del projecte de suport a les famílies: A Cor Obert.

1999

Celebració dels 5 anys a Vilafranca del Penedès.

2001

1r anàlisi de la feina feta.

Professionalització de l’entitat i creació de la prestació de serveis.

2003

1r Espai de joves.

1r Pla Estratègic de l’entitat.

1r Pla de Voluntariat de l’entitat.

Última Gran Festa del Cor anual itinerant.

2004

La seu de Barcelona es trasllada a un local del districte de Sagrada Família.

Neix la delegació de Tarragona.

Celebració dels 10 anys.

1a Gran Festa del Cor al Parc d’Atraccions Tibidabo.

Contracte amb el Departament d’Ensenyament.

2005

2n Pla Estratègic de l’entitat.

1r Pla de Comunicació de l’entitat.

Inici del projecte de suport a les famílies: Fer més agradables les estades a l’hospital.

Treball amb xarxa amb altres entitats de patologies infantils per aconseguir incidència política al Parlament i al Congrés dels Diputats per la millora del permís dels pares per cuidar el seu fill malalt i el permís de la baixa per maternitat a partir de l’alta de l’hospital de la criatura.

2006

Convenis de col·laboració amb els hospitals de referència de cardiopaties congènites.

Publicació del llibre “L’operació de Cor del Jan”.

1es Colònies d’estiu.

Inici de l’estudi multidisciplinari per a la millora de la qualitat de vida de la infància amb cardiopatia congènita en l’àmbit educatiu.

El Pla director de malalties cardiovasculars inclou per primera vegada les cardiopaties congènites.

2008

Neix la Fundació CorAvant.

Fi de l’estudi multidisciplinari per a la millora de la qualitat de vida de la infància amb cardiopatia congènita en l’àmbit educatiu.

2009

Celebració dels 15 anys a La Pedrera.

Neix la delegació de Girona.

2010

La web de l’AACIC és premiada per l’Ajuntament de Barcelona.

Canvi d’imatge corporativa.

2011

3r Pla Estratègic de l’entitat.

1r Pla de Participació de l’entitat.

2012

La seu de Barcelona es trasllada a un local del districte d’Horta.

Neix la delegació de Lleida.

2014

Pla de millora del projecte de voluntariat.

Publicació dels llibres “Vivir y convivir. Orientaciones para familias de ninos y niñas con cardiopatía congénita” i “Infancia con cardiopatía congénita. Orientaciones para profesionales de la educación”.

2015

Revista especial “20 anys d’històries com la teva”.

Actualització dels convenis de col·laboració amb els hospitals de referència de cardiopaties congènites.

Nova web de l’AACIC.

2016

Nova web de la Fundació CorAvant.

Inici de la recerca sobre l’impacte de les relacions familiars a partir del diagnòstic de la cardiopatia congènita i la seva influència en el desenvolupament de l’infant.

Projecte d’ajuda als infants amb cardiopatia congènita que viuen als camps de refugiats de Grècia: “Cors Valents”.