Història

L’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) va ser la primera associació de cardiopaties congènites creada a l’estat espanyol.

1994

 • Neix l’AACIC a l’Hotel d’Entitats de Sant Feliu de Llobregat.
 • 1r Espai de pares i mares a Barcelona.
 • Atenció psicosocial als hospitals Sant Joan de Déu i Vall d’Hebron.
 • 1r Butlletí de l’AACIC.

1995

 • 1a Gran Festa del Cor a Centelles.
 • Inici del projecte de suport a les famílies: A Cor Obert.

1999

 • Celebració dels 5 anys a Vilafranca del Penedès.

2001

 • 1r anàlisi de la feina feta.
 • Professionalització de l’entitat i creació de la prestació de serveis.

2003

 • 1r Espai de joves.
 • 1r Pla Estratègic de l’entitat.
 • 1r Pla de Voluntariat de l’entitat.
 • Última Gran Festa del Cor anual itinerant.

2004

 • La seu de Barcelona es trasllada a un local del districte de Sagrada Família.
 • Neix la delegació de Tarragona.
 • Celebració dels 10 anys.
 • 1a Gran Festa del Cor al Parc d’Atraccions Tibidabo.
 • Contracte amb el Departament d’Ensenyament.

2005

 • 2n Pla Estratègic de l’entitat.
 • 1r Pla de Comunicació de l’entitat.
 • Inici del projecte de suport a les famílies: Fer més agradables les estades a l’hospital.
 • Treball amb xarxa amb altres entitats de patologies infantils per aconseguir incidència política al Parlament i al Congrés dels Diputats per la millora del permís dels pares per cuidar el seu fill malalt i el permís de la baixa per maternitat a partir de l’alta de l’hospital de la criatura.

2006

 • Convenis de col·laboració amb els hospitals de referència de cardiopaties congènites.
 • Publicació del llibre “L’operació de Cor del Jan”.
 • 1es Colònies d’estiu.
 • Inici de l’estudi multidisciplinari per a la millora de la qualitat de vida de la infància amb cardiopatia congènita en l’àmbit educatiu.
 • El Pla director de malalties cardiovasculars inclou per primera vegada les cardiopaties congènites.

2008

 • Neix la Fundació CorAvant.
 • Fi de l’estudi multidisciplinari per a la millora de la qualitat de vida de la infància amb cardiopatia congènita en l’àmbit educatiu.

2009

 • Celebració dels 15 anys a La Pedrera.
 • Neix la delegació de Girona.

2010

 • La web de l’AACIC és premiada per l’Ajuntament de Barcelona.
 • Canvi d’imatge corporativa.

2011

 • 3r Pla Estratègic de l’entitat.
 • 1r Pla de Participació de l’entitat.

2012

 • La seu de Barcelona es trasllada a un local del districte d’Horta.
 • Neix la delegació de Lleida.

2014

 • Pla de millora del projecte de voluntariat.
 • Publicació dels llibres “Vivir y convivir. Orientaciones para familias de ninos y niñas con cardiopatía congénita” i “Infancia con cardiopatía congénita. Orientaciones para profesionales de la educación”.

2015

 • Revista especial “20 anys d’històries com la teva”.
 • Actualització dels convenis de col·laboració amb els hospitals de referència de cardiopaties congènites.
 • Nova web de l’AACIC.

2016

 • Nova web de la Fundació CorAvant.
 • Inici de la recerca sobre l’impacte de les relacions familiars a partir del diagnòstic de la cardiopatia congènita i la seva influència en el desenvolupament de l’infant.
 • Projecte d’ajuda als infants amb cardiopatia congènita que viuen als camps de refugiats de Grècia: “Cors Valents”.