Garantia de qualitat

La nostra visió és constituir-nos com a referents a nivell nacional i internacional de les cardiopaties congènites, utilitzant la nostra capacitat per traccionar sobre la societat i els estaments públics i privats. Donem suport, defensem i responem sobre els interessos de les persones amb cardiopatia congènita, que es situen en el centre de totes les activitats i reben els nostres serveis en un marc d’excel·lència, innovació i millora contínua.

Formem part del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona, des del maig de 2016.

El Codi Ètic de les Associacions de Barcelona és un instrument d’assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per a que les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d’un marge de valors cívics hi estiguin reflectides. A la vegada que pretén ser una eina de referència que posi en valor la forma jurídica d’associació.

 

 

 

 

 

Acreditacions de Transparència – Plataforma TransparEnt

TransparEnt és una eina adreçada a entitats sense ànim de lucre que permet fer un autodiagnòstic de la transparència i obtenir una autoacreditació del nivell d’èxit assolit.